nuttige informatie over de lammerenopfok - door Voerwaarts.nl

Wat is het ideale speenmoment van lammeren? Als we naar leeftijd kijken, wordt vaak minimaal 7 weken genoemd. Als we naar voeropname kijken geldt een dagopname van 200gram lammerenkorrel als een goed speenmoment. Voor vleestypische rassen is echter het lichaamsgewicht de beste indicator. Lammeren van 15 – 16kg zijn klaar om gespeend te worden. De magen zijn dan goed ontwikkeld. Speen je de lammeren bij een hoger gewicht dan zijn ze vaak al zo sterk dat ze met het zogen de ooi kunnen beschadigen.

Tips bij het lammeren spenen

  • Speen altijd alle lammeren van 1 ooi tegelijk
  • Haal de ooien bij de lammeren weg en niet andersom
  • Zorg dat de ooien en lammeren elkaar niet zien en horen
  • Controleer de uiers van de ooien tot 14 dagen na het spenen

Lammerenopfok
Verplaats de voerbak van de lammeren regelmatig om overdracht van rotkreupel zoveel mogelijk te vermijden. Doe dit niet op de dag van spenen, ook hier weer om stress te voorkomen.
Na het spenen is het advies om 150 tot 250 gram Voerwaarts Lammerenkorrel Groei te verstrekken per lam per dag aan lammeren op de wei. Hiermee wordt voorzien in alle belangrijke mineralen en tevens wordt het eiwit en energie aangevuld. We streven hiermee bij vleestypische rassen een groei van 300g per dag na (2kg per week).
De lammeren die binnen worden afgemest, kunnen onbeperkt gevoerd worden met Voerwaarts Lammerenkorrel Groei en structuurrijk ruwvoer zoals hooi of stro. ,
Of uw doel nu is om een goed slachtlam te verkrijgen of om een mooi fokdier op te laten groeien: de maximale groei moet in deze fase altijd worden nagestreefd. Jeugdgroei benutten is essentieel om een economisch goed resultaat te behalen. In de zoogperiode is een goede melkgift van de ooien daarvoor het belangrijkst. De juiste bijvoeding en het voorkomen van stress rond het spenen zorgen ervoor dat het karkas zich goed zal ontwikkelen. Voor een goede karkasbouw zijn eiwit, energie en de juiste mineralen nodig. Dit is te vinden in goed ruwvoer dat aangevuld wordt met Voerwaarts Lammerenkorrel groei.
Als het economisch rendement voor u de drijfveer is; selecteer dan nu op de ooien die hard groeiende lammeren geven.

Het belang van Kobalt
Het spoorelement kobalt is een onderbelicht nutriënt bij schapen. Kobalt is vooral belangrijk voor de groei van de lammeren. Biest en melk van de ooi bevat kobalt. Ook na het spenen moet er voor groeiende lammeren kobalt in de voeding zitten. In gewassen op zand- en veengrond is dat niet altijd het geval maar zelfs op kleigrond kan een tekort aan kobalt in de gewassen voorkomen. Bijvoeren met een lammerenkorrel die kobalt bevat is daarom noodzaak. Wij adviseren daarom een gift van ca 200g Voerwaarts Lammerenkorrel Groei per dag.

Een tekort aan kobalt veroorzaakt bij lammeren een groeiachterstand en/of traanstrepen. Ook een dorre vacht, trage dieren of een overgevoeligheid voor zonlicht kunnen symptomen van een kobaltgebrek zijn.  Bij volwassen schapen toont een kobalt tekort zich in de vorm van een dikke kop (oedeem), traanstrepen of neusuitvloeiing.

Bij schapen zien we een kobalttekort vaak veroorzaakt door een te kale weide. Je ziet de dieren dan met hun kop door het gaas heen op zoek naar gras buiten de eigen weide. Ook het grazen door het gaas van kruiden langs de slootkant komt voor, deze kruiden zijn vaak wat rijker aan kobalt. Lammeren met een kobalttekort likken soms zelfs aan de grond op zoek naar de ontbrekende (micro)mineralen.
Kobalt wordt in de schapenpens omgezet in cobalamine, de “voorloper” van vitamine B12. Deze vitamine is nodig voor de energievoorziening en voor snelgroeiende weefsels. Daarom zie je met name bij lammeren dat ze achterblijven in de groei als ze een tekort aan kobalt hebben.

Nazorg voor de ooien
Het spenen van de lammeren is zowel voor de ooien als voor de lammeren stressvol. Stress kost energie en dus groei. Lammeren kunnen een dip in de groei vertonen en (hoogproductieve) ooien hebben kans op uierontsteking. Dat heeft weer zijn weerslag op de volgende dekperiode. De voerstrategie rond het spenen moet bijdragen aan de gezondheid van de lammeren én de ooi. Geef de ooien met lammeren 5 dagen voor het spenen een schrale weide en stop met krachtvoer, ook indien de ooien zichzelf ‘hebben weggegeven’ aan de lammeren en in schrale conditie zijn. Blijf wel drinkwater geven. Een strategie om uiers op te laten drogen met een beperkte watergift is niet de juiste. Blijf indien mogelijk de lammeren wel bij voeren. Ideaal zou zijn om de ooien weg te halen en de lammeren een aangrenzende wei te geven en deze niet te ver te verplaatsen. Stress kost groei.

Door het verminderde energieaanbod zal de melkgift in rap tempo afnemen. Dit zal er voor zorgen dat de uiers op kunnen drogen. Houd de uiers de week voor en na spenen goed in de gaten. Bij rode of gezwollen uiers kunt u in de eerste dagen na spenen eventueel een paar stralen melken om de druk er af te halen. Minder melk in het uier dwingt de lammeren in de laatste week van spenen om nog meer hun behoeftes uit ruwvoer te gaan halen.
Het duurt tot een dag of 14 na spenen voordat de uiers helemaal opgedroogd zijn. Dat is het moment om voergift weer op te bouwen en de conditiescore van de ooi naar score 3 te krijgen. De ooien vanaf dit moment in een rijke weide doen, helpt natuurlijk ook. Score 3 houdt in dat de ruggengraad en de lendewervels voelbaar zijn, maar niet als scherpe uitsteeksels. Een schrale ooi weer in conditie krijgen, is niet in een week geregeld. Een ooi kun je ongeveer eentiende conditiescore per week laten aankomen na het spenen (≈1kg groei/week). Afhankelijk van het aanbod in de weide adviseren we in deze periode tot 500gram Voerwaarts Schapenbrok Conditie per ooi per dag, bij voorkeur verdelen over twee voerbeurten om pensverzuring te voorkomen. Bij grote verschillen in de conditie van de ooien is groepen maken de beste optie.

Conditiescore bij schapen
De conditie van ooien is het beste te bepalen als de ooien geschoren zijn. De gewenste  conditiescore voor een ooi is 3, te magere ooien hebben een conditiescore lager dan 2 en te dikke ooien vallen in de categorie 4-5.

Score 3 houdt in dat de ruggengraat en de lendewervels voelbaar zijn, maar niet als scherpe uitsteeksels. Een schrale ooi weer in conditie krijgen, is niet in een week geregeld. Een ooi kun je ongeveer eentiende conditiescore per week laten aankomen na het spenen (≈1kg groei/week).